Sheets, audio and video

Expanded search
x


Title, descriptionLyricsAudioVideoSheetsSubject Matter
Jānis Lūsēns

cikls “Līgo dziesmas”

Izpilda Latvijas Radio koris, Jānis Lūsens – taustiņinstrumenti, Ilze Kļava – alts, Aivars Gudrais – ģitāra. 1996. gads.

Latviešu tautas dziesmasVasaras saulgrieži

1.d. “Līgo lauki, līgo pļavas”

2.d. “Es saviju vainadziņu”

Full scoreVoices

3.d. “Aizdedziet(i) vara mucas”

4.d. “Kas piesēja melnu zirgu”

5.d. “Līgo, Jāni”

Full scoreVoices

6.d. “Sit, Jānīti, vara bungas”

7.d. “Īsa, īsa Jāņu nakte”